ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน โปรดดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 352 คน