ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ความรู้และการป้องกันตนจากวาตภัย
  รายละเอียด :

ด้วยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ตำบลลำปำเป็นพื้นที่ราบทางการเกษตรที่มีแนวเขตติดต่อกับทะเลสาบสงขลา แนวเขตดังกล่าวเป็นด้านรับลมพายุซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน พื้นที่ทางการเกษตร และฝูงปศุสัตว์ของประชาชนอยู่บ่อยครั้ง

เพื่อให้ความรู้และป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลลำปำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำจึงได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับวาตภัย เพื่อเป็นการให้ความรู้และแนวทางการป้องภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำจึงขอประชาสัมพันธ์เอกสารดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง รายละเอียดตามเอกสารสำหรับดาวน์โหลดด้านล่างนี้


QQpulsa
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 406 คน