ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ความรู้และการป้องกันอุทกภัย
  รายละเอียด :

ด้วยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูฝน มักเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ตำบลลำปำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งพื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์โดยทั่วไป

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันอุทกภัย เพื่อให้ความรู้และแนวทางการป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการป้องกันตนจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้


Deposit Pulsa Tanpa Potongan
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 566 คน