ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม) (อัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง)
  รายละเอียด :

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม) (อัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน