ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1) ผู้สูงอายุ
2) คนพิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 167 คน