ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ
  รายละเอียด :

 แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 140 คน