ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน พนง.ครูและบุคคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน พนง.ครูและบุคคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน