ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างจำนวน ๓ อัตรา ดังนี้

๑. นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖ (หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

๒. นักวิชาการศึกษา ระดับ ๓-๕/๖ว

๓. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ ๑-๓/๔

ดังรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมานี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 600 คน