ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานวันกตัญญูรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2555
  รายละเอียด :           องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ขอเชิญชวนร่วมงานวันกตัญญูรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กำหนดการปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 460 คน