ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและจัดส่งผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
  รายละเอียด :

          องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ, กำนันตำบลลำปำ, ผู้ใหญ่บ้านตำบลลำปำทุกหมู่บ้าน, หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2555 และจัดส่งผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 15.30 น. ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ  กำหนดการและรางวัลปรากฏตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 451 คน