ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พนง.ส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (ลว.21 พย. 62)
  รายละเอียด :

 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พนง.ส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (ลว.21 พย. 62)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 60 คน