กิจกรรม : อบต.ลำปำ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของอบต.ลำปำ
รายละเอียด :
    วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ลำปำ สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล นายก อบต.ลำปำ ได้เป็นประธานในการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อเสนอปัญหา/ความต้องการ/โครงการ/กิจกรรม เข้ามาบรรจุไว้ในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านมาพิจารณาประกอบการจัดทำและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ลำปำ ทั้งนี้เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนและตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด ปชส.31-2564
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**