กิจกรรม : อบต.ลำปำ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้มาตรการป้องกันตนจาก Covid-19 ในพื้นที่ตำบลลำปำ


รายละเอียด :
    (1 สิงหาคม 2564 : 08.30 น.) องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลลำปำ โดยผ่านรถขยายเสียงเคลื่อนที่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายประชาชนในทุกหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการแจกเอกสารให้ความรู้ พร้อมดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยเครื่องขยายเสียงเพื่อให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านได้มีความตระหนักในการป้องกันตนเองและครอบครัวตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (D-M-H-T-T-A) พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการการเข้า-ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2564    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**