กิจกรรม : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ฯ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รายละเอียด :
    วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น อบต.ลำปำ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดโพเด็ด หมู่ที่ 9 ต.ลำปำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ โดยจัดให้มีกิจกรรมการฟังบรรยายธรรมะ และกิจกรรมเชิดชูเกียรติและส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ในการนี้ สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงานดีเด่น ประเภทพนักงานส่วนตำบลดีเด่น ได้แก่ นายถาวร แสงสว่าง นายช่างโยธาอาวุโส สังกัดกองช่าง และประเภทลูกจ้างดีเด่น ได้แก่ นางอารีย์ เอ่าซุ่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัด อบต. หลังจากนั้นคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณวัดโพเด็ดโดยพร้อมเพรียงกัน ปชส.27/2564
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564    อ่าน 47 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**