กิจกรรม : อบต.ลำปำ นำส่งของเสียอันตราย (ขยะอันตราย) จากชุมชน แก่ อบจ.พัทลุง เพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการ

รายละเอียด :
    วันนี้ (17 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมของเสียอันตราย (ขยะอันตราย) จากพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 11 ตำบลลำปำ เพื่อส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ณ กองสาธารณสุข (สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง) นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง สำหรับปี 2564 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เก็บรวบรวมของเสียอันตราย (ขยะอันตราย) จำนวน ทั้งสิ้น 53 กิโลกรัม แยกเป็น 1) หลอดไฟ 23 กิโลกรัม 2) แบตเตอรี/ถ่านไฟฉาย จำนวน 1 กิโลกรัม 3) กระป๋องสี/สเปรย์ จำนวน 14 กิโลกรัม 4) ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 0 กิโลกรัม และ 5) ขยะอันตรายอื่นๆ จำนวน 15 กิโลกรัม ทั้งนี้ การกำจัดของเสียอันตรายเหล่านี้ ต้องดำเนินการตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อไปในอนาคต ปชส.25/2564
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564    อ่าน 42 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**