กิจกรรม : อบต.ลำปำ จัดโครงการ “ปลูกลำพู อยู่คู่ปลา รักษาสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2564
รายละเอียด :
    วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ตลอดจนประชนชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นลำพูและปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ทะเลสาบสงขลา ตามโครงการ “ปลูกลำพู อยู่คู่ปลา รักษาสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2564 ณ ริมทะเลสาบสงขลา หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและสัตว์น้ำในฐานะแหล่งอาหารและแหล่งอาชีพที่สำคัญของชุมชน ตลอดจนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปชส.23/2564
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2564    อ่าน 65 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**