กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านงานสารบรรณและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฯ ประจำปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา (09.00 น.) สำนักงานปลัด อบต.ลำปำ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านงานสารบรรณและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร อบต.ลำปำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ลำปำ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณและการประชาสัมพันธ์องค์กรที่ถูกต้องโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งนี้ในการฝึกอบรมดังกล่าวได้เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดประสบการณ์ตรงเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไป (ปชส.49/2562)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2562    อ่าน 44 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**