กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รายละเอียด :
    ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา อบต.ลำปำ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการพัฒนาคุณภาพดิน และการกำจัดศัตรูพืช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ตัวแทนเกษตรกรทั้ง 45 คนในพื้นที่ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาดินและการกำจัดศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต (ปชส.48/2562)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562    อ่าน 30 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**