กิจกรรม : กปร.และ อบต.ลำปำ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำบ้านหัวควน


รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.ลำปำ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และ อบต.ลำปำ ลำปำ ร่วมประชุมติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องพระราชดำริด้านแหล่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวควน อันเนื่องพระราชดำริ โดยในการประชุมได้มีการบรรยายสรุปโครงการฯและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่อไป (ปชส.46/2562)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562    อ่าน 40 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**