กิจกรรม : การประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562


รายละเอียด :
    วันนี้ (16 สิงหาคม 2562) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้ร่วมประชุมการประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญคือการพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) และการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งเพิ่มในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำใช้ของประชาชนในหมู่ที่ 3 (ปชส.44/2562)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562    อ่าน 31 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**