กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX-IT-CENTER)


รายละเอียด :
    

โครงการจัดกิจกรรมให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เพื่อเป็นการให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้รับรู้ถึงวิธีการใช้ การดูแลรักษา และการพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ภายในครัวเรือน โดยในการกิจกรรมในครั้งนี้ได้เริ่มโครงการดังกล่าวที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2556 และจะเวียนไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ภายในตำบลลำปำต่อไป

“Fix-it-center” Project for Community

Lampam Subdistrict Administrative Organization (SAO.) with Papayom Technical College has held “Fix-it-center” project in order to provide advice on uses, maintenance and skill development for those local technicians and the natives of Lampam Subdistrict to be able to repair and maintain their household utensils.  The project has been initially held at the office of Lampam SAO. during 8-9 of June, 2013 before taking place at other villages in Lampam.    

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556    อ่าน 238 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**